bullderСервизна мрежа
home box bts 5

Сервиз Сливница
Ремонт на катастрофирали товарни автомобили и ремаркета, общо монтьорски и текущи ремонти, ремонт на ДВГ, ремонт скоростни кутии, главно предаване, ремонт на електрически инсталации и електроника, монтаж и програмиране на ABS/EBS системи, ГТП.

bullderСервизна мрежа
home box bts 6

Сервиз София Изток
Общо монтьорски и текущи ремонти, ремонт на ДВГ, ремонт скоростни кутии, главно предаване, ремонт на електрически инсталации и електроника, монтаж и програмиране на ABS/EBS системи.