top banner ans

ASSISTANCE NON STOP

IVECO предлага програма за денонощна пътна помощ без почивни дни, наречена Assistance Non-Stop.

За укрепване на тази ключова услуга IVECO направи значителна инвестиция в Центъра за обслужване на клиенти — специално изградена точка за първи контакт, която улеснява клиентите да поддържат автомобилите си в работоспособно състояние чрез осигуряване на пътна помощ в 36 европейски държави.

assistance non stop

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА IVECO — ДЕНОНОЩНА ПЪТНА ПОМОЩ В 36 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ НА 10 ЕЗИКА

roadside assistance

ПРИЛОЖЕНИЕ IVECO NON STOP

При повреда на автомобил можете да се свържете с IVECO Assistance Non-Stop по три начина:

  • на безплатния телефонен номер (български номер +35 929713030);
  • чрез бордовата телематична система на автомобила IVECONNECT — само докоснете екрана и ще се свържете с Assistance Non Stop. Системата автоматично предава данни за местоположението на автомобила и работното му състояние.
  • с приложението IVECO Non Stop: само с едно докосване!

ПРИЛОЖЕНИЕ IVECO NON STOP

Приложението IVECO Non Stop може да се използва и за предварително запазване на време за ремонт на вашия автомобил, а не само при спешни случаи. Вие избирате времето и мястото (текущо местоположение, сервиз или точен адрес), а приложението ви дава потвърждение за резервацията.

assistance non stop box3 bg

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IVECO NON STOP

МЕЖДУНАРОДНА ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

Екип от 80 оператора осигурява незабавна реакция на 10 езика и бързо решаване на всеки проблем чрез задействане на най-близкия до мястото на аварията и най-подходящ за съответния автомобил сервизен център на IVECO.

По време на оказване на помощта (независимо дали е малък ремонт на пътя или теглене и ремонт в сервиз) Центърът за обслужване на клиенти следи и ви информира за развитието на процеса, за да гарантира възможно най-бързо връщане на автомобила но пътя.

assistance non stop
blank2Свържете се с нас
contact us

Свържете се с нас
​Услугата, която отговаря на всички ваши въпроси.